1/2 - 0.5, 1 1/2 - 1.5, 1/3 - 0.33..., 1 1/3 - 1.33..., 2/3 - 0.66..., 1 2/3 - 1.66..., 1/4 - 0.25, 1 1/4 - 1.25, 3/4 - 0.75, 1 3/4 - 1.75, 1/5 - 0.2, 1 1/5 - 1.2, 2/5 - 0.4, 1 2/5 - 1.4, 3/5 - 0.6, 1 3/5 - 1.6, 4/5 - 0.8, 1 4/5 - 1.8, 1/8 - 0.125, 1 1/8 - 1.125, 3/8 - 0.375, 1 3/8 - 1.375, 5/8 - 0.625, 1 5/8 - 1.625, 7/8 - 0.875, 1 7/8 - 1.875, 1/10 - 0.1, 1/100 - 0.01, 3/10 - 0.3, 3/100 - 0.03,

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;