1/2 - 0.5, 1/3 - 0.333, 2/3 - 0.667, 1/4 - 0.25, 1/5 - 0.2, 1/10 - 0.1, 2/5 - 0.4, 1/8 - 12.5%, 3/10 - 30%, 3/4 - 75%, 4/5 - 80%, 3/3 - 100%, 0.6 - 60%, 0.375 - 37.5%, 0.03 - 3%,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;