1) Ο Όμηρος ήταν a) αρχαίος Ρωμαίος b) αρχαίος Έλληνας ποιητής c) ήρωας της Οδύσσειας d) ένας από τους θεούς του Ολύμπου e) αδερφός του Οδυσσέα f) γιός του Δία 2) Η Οδύσσεια περιγράφει a) τη ζωή του Αχιλλέα b) το θυμό του Αγαμέμνονα προς τον Αχιλλέα c) το Τρωικό πόλεμο d) τη συνολική ζωή του Οδυσσέα e) της περιπέτειες του Οδυσσέα για την επιστροφή του στην Ιθάκη f) την καθημερινότητα των Αρχαίων Ελλήνων 3) τα έπη είναι a) μεγάλα ποίηματα τα οποία τα αφηγείσαι b) εργαλεία που υπήρχαν στην Αρχαία Ελλάδα c) μουσικά όργανα των ραψωδών d) βιβλία με εικόνες e) σύμβολα των θεών του Ολύμπου f) τραγούδια των Τρώων 4) Με τι ασχολούνται τα έπη; a) με τους αοιδούς b) με τους αρχαίους Έλληνες c) με τη ζωή των Ρωμαίων d) με την καθημερινότητα των θεών e) με ήρωες και μύθους f) με τη ζωή των Τρώων 5) οι ραψωδοί a) απαγγέλουν με ρυθμό τα έπη b) τραγουδούν με λύρα c) είναι βοηθοί των θεών d) είναι ήρωες των επών e) είναι θεοί του Ολύμπου f) είναι άτομα που γράφουν ποιήματα

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;