Ο βασιλιάς της Σπάρτης ____ θύμωσε που του άρπαξαν τη γυναίκα του, την Ωραία ____. Ο ____, γιός του βασιλιά της Τροίας, ήρθε επίσκεψη στη ____, φιλοξενήθηκε από τον Μενέλαο. Η προσβολή του ____ θεωρήθηκε ____ ζήτημα. Ο ____ αδερφός του Μενέλαου και βασιλιάς των Μυκηνών, συγκέντρωσε όλους τους Έλληνες ____, στρατό και πλοία, για να πάνε να τιμωρήσουν τον ____ και να φέρουν πίσω την Ελένη. Ο ____ πόλεμος κράτησε ____ χρόνια και τέλειωσε με νίκη των ____. Μετά από το Τρωικό ____, ο Οδυσσέας προσπαθεί να επιστρέψει στην ____.

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;