1) 40 ÷ 4 = a) 10 b) 32 c) 41 d) 61 2) 10 ÷ 10 = a) 1 b) 21 c) 30 d) 53 3) 20 ÷ 5 = a) 4 b) 31 c) 37 d) 59 4) 6 ÷ 2 = a) 3 b) 15 c) 29 d) 68 5) 20 ÷ 4 = a) 5 b) 8 c) 10 d) 54 6) 14 ÷ 2 = a) 1 b) 6 c) 7 d) 27 7) 60 ÷ 5 = a) 12 b) 19 c) 23 d) 67 8) 90 ÷ 10 = a) 8 b) 9 c) 12 d) 35 9) 88 ÷ 8 = a) 11 b) 26 c) 60 d) 76 10) 6 ÷ 3 = a) 2 b) 30 c) 61 d) 94

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;