ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - Τι έκανε ο Ιουστινιανός και είχε ως αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του κράτους και τον έλεγχο των εσόδων;, ΠΡΑΣΙΝΟΙ - Ανάμεσα στους Βένετους και σε ποια άλλη ομάδα ξέσπασαν αναταραχές τον Ιανουάριο του 532 μ. Χ. στον Ιππόδρομο;, ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΣ - Νόμοθετης κατά του οποίου φώναζαν υβριστικούς χαρακτηρισμούς οι οπαδοί των Πράσινων και των Βένετων., ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - Κτίριο το οποίο πυρπόλησαν οι στασιαστές., ΝΙΚΑ - Σύνθημα στασιαστών., ΥΠΑΤΙΟΣ - Όνομα αξιωματούχου που προσπάθησαν οι στασιαστές να ανακηρύξουν αυτοκράτορα. , ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ - Όνομα στρατηγού που διέταξε ο Ιουστινιανός για να καταπνίξουν την εξέγερση των στασιαστών ., ΤΡΙΑΝΤΑ - Αριθμός χιλιάδων νεκρών οπαδών.,

Μάθημα 14ο - Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με την "στάση του νίκα".

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;