Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Kada je Dubrovnik postao neovisan grad-država? 2) Što je bio razvijeno?  3) Čime su trgovali? 4) Koje su zemlje bile dva najvažnija odredišta? 5) Što su kupovali u Engleskoj? 6) Što i gdje su plaćali turskom sultanu? 7) Tko je svetac-zaštitnik Dubrovnika? 8) Koliko je trajala Dubrovačka republika? 9) Latinski naziv za Dubrovnik?

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά