ΣΩΣΤΟ: ΘΥΜΟΣ, ΖΗΛΙΑ, ΦΟΒΟΣ, ΛΥΠΗ, ΑΓΧΟΣ, ΛΑΘΟΣ: ΧΑΡΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ, ΗΡΕΜΙΑ, ΑΓΑΠΗ,

ΔΙΩΞΕ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ!

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;