1) Τα 5€ είναι : a) 200λ b) 500λ c) 130λ d) 0,5€ e) 1€ f) 50€ 2) Τα 10 € είναι: a) 100λ b) 3λ c) 123λ d) 125λ e) 1000λ f) 1λ 3) Τα 15€ ειναι: a) 1.500λ b) 150λ c) 15λ d) 1,5€ e) 1,50€ f) 15€ 4) Τα 100λ είναι: a) 1€ b) 10€ c) 1001€ d) 100€ e) 11€ f) 1,5€ 5) Τα 2,5€ είναι: a) 251€ b) 234λ c) 2.500λ d) 250λ e) 25€ f) 20λ 6) Τα 4€ είναι: a) 4λ b) 4.000€ c) 4.000λ d) 40.000λ e) 400λ f) 41λ 7) Τα 6,7€ είναι: a) 67λ b) 0,67λ c) 67€ d) 6,7λ e) 670λ f) 6€ 8) Τα 25λ είναι: a) 56λ b) 250λ c) 2,5€ d) 25€ e) 234λ f) 0,25€ 9) Τα 19€ είναι: a) 1,9€ b) 10λ c) 190€ d) 1.900λ e) 190λ f) 19λ 10) Τα 3λ είναι: a) 3€ b) 0,3€ c) 0,03€ d) 30λ e) 378λ f) 3,01λ 11) Τα 0,9€ είναι: a) 90λ b) 900λ c) 9λ d) 90€ e) 990€ f) 9€ 12) Τα 30€ είναι: a) 3000λ b) 3€ c) 0,300€ d) 39λ e) 31€ f) 300λ 13) Τα 0,05€ είναι: a) 501λ b) 500λ c) 5€ d) 50λ e) 5λ f) 5.000λ 14) Τα 50€ είναι: a) 5.000λ b) 500λ c) 50λ d) 5λ e) 5.000€ f) 0,5€ 15) Τα 15,5€ είναι: a) 151€ b) 1.550λ c) 15λ d) 150λ e) 151λ f) 150€ 16) Τα 0,6€ είναι: a) 60λ b) 600λ c) 6.000λ d) 6λ e) 0,6λ f) 6€ 17) Τα 8€ είναι: a) 800λ b) 8λ c) 80λ d) 8.000λ e) 8€ f) 0,8€ 18) Τα 0,01€ είναι: a) 1λ b) 10λ c) 100λ d) 1€ e) 100€ f) 1.000€ 19) Τα 1.000€ είναι: a) 100.000λ b) 11€ c) 1.000€ d) 1.000λ e) 10.000λ f) 1€ 20) Τα 100€ είναι: a) 1λ b) 1€ c) 1.000λ d) 100.000λ e) 10.000λ f) 10λ

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;