Για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης ζητούνται μαθητές που θα αναλάβουν τη θέση του βιβλιοθηκάριου. ____ θα φροντίζουν για την ταξινόμηση των βιβλίων με τη βοήθεια καθηγητών. ____ θα ετοιμάζουν τις ειδικές κάρτες για όσα παιδιά γίνουν μέλη της βιβλιοθήκης και πάρουν βιβλία. ____ θα καταγράφουν όσα βιβλία δανείζονται οι συμμαθητές τους. ____ μέσα στο ευχάριστο περιβάλλον της βιβλιοθήκης οι βιβλιοθηκάριοι μπορούν τώρα να ψυχαγωγούνται και να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους να ψυχαγωγηθούν. Η τίγρη είναι καλή αλλά και αυστηρή μητέρα-δασκάλα. ____ την ώρα του παιχνιδιού και της ξεκούρασης παρακολουθεί τα μικρά της, τα συμβουλεύει. ____ τα μαλώνει, αν χρειαστεί. ____ γίνουν ενός έτους, αρχίζει να τα διδάσκει την τέχνη του κυνηγιού σε τρία βήματα: ____ βρίσκουμε το θήραμα από μακριά, ____ το πλησιάζουμε αργά αργά και αθόρυβα και ____ ορμάμε και χώνουμε τα δόντια στο λαιμό του για να το σκοτώσουμε αμέσως. ____, τα τιγράκια εξασκούνται κυνηγώντας το ένα το άλλο! Δεν ήξερα πώς ν’ αρχίσω το μάθημα των γαλλικών. ____, σκέφτηκα πως το καλύτερο θα ήταν, για να κάνω τα παιδιά να ενδιαφερθούν για το μάθημα, να τους μιλήσω πρώτα για τη Γαλλία. Την έδειξα ____ στο χάρτη που ήταν κρεμασμένος στον τοίχο. ____ άνοιξα ένα λεύκωμα με τοπία και μνημεία του Παρισιού που είχα πάρει μαζί μου στο σάκο. ____, μίλησα στα παιδιά για τον πολιτισμό της Γαλλίας. ____,τους είπα πως αποτελεί έναν από τους στύλους του δυτικού πολιτισμού καθώς και τι χρωστούν οι λαοί στη Γαλλική Επανάσταση. ____, έκανα ό,τι μπορούσα για να κινήσω το ενδιαφέρον τους. ____, η μέθοδος αυτή είχε επιτυχία. ____ προϋποθέτουμε ότι ένας διανοούμενος πρέπει να είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος.____, κάθε μορφωμένος δεν είναι και διανοούμενος. ____, από τον διανοούμενο δεν περιμένει κανείς απλώς να έχει πλούσιες γνώσεις, να είναι καλλιεργημένος ή να κατέχει μια ειδικότητα. Αυτό ____ ο διανοούμενος είναι, όπως δηλώνει και η λέξη, ένας άνθρωπος, που διανοείται κι αυτό σημαίνει, ότι είναι ένας άνθρωπος, που δεν δέχεται τα πράγματα, όπως του προσφέρονται,αλλά τα περνά μέσ’ από τη δοκιμασία της δικής του διάνοιας. ____ είναι ένα πνεύμα κριτικό ____ σε ό,τι αφορά τους άλλους, ____ σ’ ό,τι αφορά τον εαυτό του. ____, η τεχνολογία επέφερε κοσμογονικές αλλαγές στον πολιτισμό και αποτέλεσε ευλογία για τον άνθρωπο. ____ μετέτρεψε την εργασία, χάρη στα μέσα που εξασφάλισε, από επώδυνη σε άκοπη διαδικασία. ____, απομάκρυνε το φάσμα της πείνας από ένα μεγάλο τμήμα της ανθρωπότητας και απάλλαξε τον άνθρωπο από την κυριαρχία της φύσης. ____ με τη συνδρομή της τεχνολογίας ανάπτυξης τα πολιτιστικά αγαθά αποτελούν πλέον πλήγμα των περισσότερων ανθρώπων του πλανήτη. ____ τα παραπάνω στοιχεία, χωρίς να εξαντλούν τον πίνακα των προσφορών της τεχνολογίας προς τον άνθρωπο, δικαιώνουν το χαρακτηρισμό της ευλογίας που της αποδίδεται.

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;