Όταν θέλω να προσθέσω κάτι...: Επιπρόσθετα, Ακόμα, Παράλληλα, Συμπληρωματικά, Εκτός από αυτό και..., Αφενός...αφετέρου, όχι μόνο...αλλά και, Όταν θέλω να δείξω την αιτία ή το λόγο για κάτι...: γιατί, ένας ακόμα λόγος, εξαιτίας του ότι, λόγω του ότι, μιας και, για το λόγο αυτό, Όταν θέλω να δείξω συμπέρασμα...: Άρα, Συμπερασματικά, Επομένως, Συνολικά, Συνοψίζοντας, Καταληκτικά, Εν κατακλείδι, Όταν θέλω να δείξω το αντίθετο από κάτι...: Αντίθετα, Ωστόσο, Παρόλο που, Μολονότι, Από την αντίθετη πλευρά, Εξάλλου, Εντούτοις,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;