ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ - Το 527 μ.Χ. γίνεται αυτοκράτορας του βυζαντινού κράτους., ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΣ - Νομοθέτης, συνεργάτης του Ιουστινιανού, ΜΠΛΕ - Χρώμα που χαρακτηρίζει τους Βένετους, ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ - Ασχολούνταν με τα οικονομικά της αυτοκρατορίας, ΥΠΑΤΙΟΣ - Τον επιστράτευσαν για αυτοκράτορα, ΚΙΝΑ - Περιοχή που γνώριζε το μυστικό εκτροφής του μεταξοσκώληκα., ΝΑΡΣΗΣ - Στρατηγός, συνεργάτης του Ιουστινιανού, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ - Που ξέσπασαν οι ταραχές, ΘΕΟΔΩΡΑ - Ποια έπεισε τον Ιουστινιανό να μην παραιτηθεί;, ΤΡΙΑΝΤΑ - Πόσοι ήταν η νεκροί της στάσης του "νίκα",

Η στάση του "νίκα"

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;