72 - 8 × 9 =, 40 - 8 × 5 =, 48 - 8 × 6 =, 24 - 8 × 3 =, 8 - 8 × 1 =, 80 - 8 × 10 =, 88 - 8 × 11 =, 96 - 8 × 12 =, 56 - 8 × 7 =, 32 - 8 × 4 =,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;