Πνευμονική αρτηρία, Πνευμονική φλέβα, Κοίλες φλέβες, Αορτή, Πνεύμονες, Δεξιός κόλπος, Αριστερός κόλπος, Δεξιά κοιλία, Αριστερή κοιλία, Σκελετικοί μύες, Οξυγονωμένο αίμα, Μη οξυγονωμένο αίμα, Πνευμονική κυκλοφορία, Συστηματική κυκλοφορία.

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;