5.3€ + 1€ - 6,3€, 4€ - 1,5€ - 2,5€, 10€ - 1,2€ - 8,80€, 1€ - 0,5€ - 0,5€, 20€ - 9€ - 11€, 2€ - 0,3€ - 1,7€, 4€ + 2,5€ - 6,5€, 23€ + 9,1€ - 32,1€, 100€ - 50€ - 50€, 50€ - 25€ - 25€, 50€ + 25€ - 75€, 0,1€ + 10λεπτά - 0,20€, 0,06€ + 0,04€ - 0,1€, 1€ + 1,2€ - 2,2€, 6,6€ - 6€ - 0,6€, 0,25€ + 0,26€ - 0,51€, 0,75€ + 0,24€ - 0,99€, 1€ + 51€ - 52€, 11,5€ + 11,5€ - 23€, 23€ - 3,5€ - 19,5€, 0,32€ + 0,08€ - 0,4€,

Παίζω και μαθαίνω προσθέτοντας και αφαιρώντας ευρώ!

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;