1) Η συνθήκη του Κιουτσούκ- Καϊναρτζή (1774) επέτρεπε a) την ελεύθερη κίνηση πλοίων με αγγλική σημαία στο Βόσπορο b) τις εμπορικές σχέσεις Τουρκίας - Γαλλίας c) τις εμπορικές σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας d) την ελεύθερη κίνηση πλοίων με ρωσική σημαία στα Στενά του Βοσπόρου 2) Σημαντικά εμπορικά κέντρα πριν την Επανάσταση έγιναν οι πόλεις a) Αθήνα , Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Σμύρνη b) Σμύρνη, Ιωάννινα, Ερμούπολη, Πειραιάς c) Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χίος, Σμύρνη 3) Οι Έλληνες έμποροι ενδιαφέρονταν μόνο για το πώς θα γίνουν πλούσιοι a) Σωστό b) Λάθος 4) Η ορθόδοξη εκκλησία ήταν υπέρ της διάδοσης των ιδεών του Διαφωτισμού a) Σωστό b) Λάθος 5) Στις προνομιούχες τάξεις των Ελλήνων ανήκουν (περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις) a) Αγρότες b) Προεστοί c) Ναυτικοί d) Φαναριώτες 6) Μέχρι το 1821 οι Έλληνες δεν προσπάθησαν να απελευθερωθούν από τους Οθωμανούς a) Σωστό b) Λάθος 7) Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός αποσκοπούσε a) στη στρατιωτική προετοιμασία των Ελλήνων b) στην οικονομική ενίσχυση του ένοπλου Αγώνα c) στη διάδοση των ιδεών του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στους Έλληνες d) στην αρμονική συνύπαρξη Ελλήνων-Τούρκων 8) Οι υποστηρικτές του Νεοελληνικού Διαφωτισμού πίστευαν ότι η εκπαίδευση πρέπει a) να γίνεται στην αρχαΐζουσα γλώσσα b) να βασίζεται στη θρησκεία c) να στοχεύει στην μόρφωση Ελλήνων και Τούρκων d) να θεμελιώνεται στις θετικές επιστήμες 9) Κυριότεροι εκπρόσωποι του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις) a) Δημήτριος Υψηλάντης b) Ρήγας Βελεστινλής c) Ιωάννης Καποδίστριας d) Αδαμάντιος Κοραής 10) Ο Αδαμάντιος Κοραής δεν δεχόταν αυτούσια τη δημοτική γλώσσα a) Σωστό b) Λάθος

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ :ΕΝΟΤΗΤΑ 5 (ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ 18-19ου αι.)

από

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;