Η κύρια συσκευή εξόδου του υπολογιστή, Με αυτά ακούμε ήχους ή μουσική από τον υπολογιστή, Χρειάζεται για να συνδεθούμε στο διαδίκτυο, Με αυτήν τη συσκευή εισάγουμε κείμενο στον υπολογιστή, Με αυτόν εισάγουμε φωτογραφίες και κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή στον υπολογιστή, Το μυαλό του υπολογιστή, Χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων, Το κύριο αποθηκευτικό μέσο του υπολογιστή, Παρέχει ρεύμα σε όλα τα εξαρτήματα της κεντρικής μονάδας, Μας βοηθάει να δίνουμε εντολές στον υπολογιστή. Πήρε το όνομά του από το σχήμα του., Σε αυτήν συνδέονται τα περισσότερα εξαρτήματα του υπολογιστή, Έχει πολύ μικρές διαστάσεις και συνδέεται πολύ εύκολα σε οποιονδήποτε υπολογιστή μέσω της θύρας USB., Με τη συσκευή αυτή μπορούμε να εισάγουμε ήχο στον υπολογιστή, Μας βοηθάει να τυπώνουμε σε χαρτί τις πληροφορίες που επιλέγουμε.

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;