ΔΙΠΛΟ - Θέλω έναν ... καφέ, ΕΝΝΕΑ - 10-1, ΔΙΠΛΑΣΙΟ - Το κτίριο αυτό είναι (2) σε σχέση με το άλλο, ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ - 9999 και ένα βήματα, ΕΞΑΔΑ - Αγόρασα από το σούπερ μάρκετ μία... με νερό., ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ - Έχω 170 cm ύψος, ΤΡΕΙΣ - Είμαστε (3), ΕΝΕΝΗΝΤΑ - 90, ΤΕΣΣΕΡΙΣ - Έχουμε 4 σκύλους, ΔΥΑΔΕΣ - Χωριστήκαμε σε ομάδες των δύο ατόμων δηλαδή σε...,

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;