Αριθμήτης: Μας δείχνει πόσα ίσα μέρη παίρνουμε από την ακέραια μονάδα., Κλασματική Γραμμή: Μας δείχνει ότι γίνεται η πράξη της διαίρεσης. , Παρονομαστής: Μας δείχνει σε πόσα ίσα μέρη έχουμε χωρίσει την ακέραια μονάδα., ένα δεύτερο: Πώς διαβάζεται το κλάσμα αυτό;.

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;