1) Από τον 4ο μέχρι τον 7ο αιώνα οι Βυζαντινοί είχαν εξαιρετικές σχέσεις με τους Σλάβους. a) Σωστό b) Λάθος 2) Από τις αρχές του 8ου αιώνα οι σχέσεις Βυζαντινών και Σλάβων αποκαταστάθηκαν. a) Σωστό b) Λάθος 3) Πολλοί Σλάβοι εγκαταστάθηκαν στην νότια Βαλκανική χερσόνησο, οι οποίοι μετέπειτα εκχριστιανίστηκαν. a) Σωστό b) Λάθος 4) Οι Σλάβοι που εγκαταστάθηκαν στη βόρεια Βαλκανική χερσόνησο, συσπειρώθηκαν, έφτιαξαν δικό τους κράτος και κινούνταν κατά των Βυζαντινών. a) Σωστό b) Λάθος 5) Το 862 μ.Χ. ο ηγεμόνας της Μοραβίας Ρατισλάβος ζήτησε βοήθεια από τους Βυζαντινούς, με σκοπό να μεταδοθεί στο λαό του ο χριστιανισμός. a) Σωστό b) Λάθος 6) Ο Κύριλλος και Μεθόδιος ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας την αποστολή αυτή. a) Λάθος b) Σωστό 7) Οι Σλάβοι είχαν το δικό τους αλφάβητο πριν την έλευση του Κύριλλου και Μεθόδιου. a) Σωστό b) Λάθος 8) Οι Κύριλλος και Μεθόδιος βοήθησαν σημαντικά στη δημιουργία καλών δεσμών μεταξύ των σλάβικων λαών και του Βυζαντίου. a) Σωστό b) Λάθος

Μάθημα 21ο- Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους.

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;