τον εαυτό τους, τους εαυτούς τους, ο εαυτός μου, του εαυτού σας , ο εαυτός της, του εαυτού τους , των εαυτών τους, του εαυτού σας , των εαυτών σας, τον εαυτό μας, τους εαυτούς μας, τον εαυτό σου, ο εαυτός σου, ο εαυτός του.

Επίλεξε τις αυτοπαθείς αντωνυμίες και κάνε μία πρόταση!

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;