1) Πήρε _____________ χρήματα για να αγορασει αυτοκίνητο a) δανεικά b) δανικά 2) Το___________ τυρί έχει εξαιρετική γεύση a) δανικό b) δανεικό 3) Έκαναν ενα δεκάλεπτο ____________ για να ξεκουραστούν. a) διάλυμα b) διάλειμμα 4) Χρησιμοποιούμε στοματικό___________ για την υγεία των δοντιών μας. a) διάλειμμα b) διάλυμα 5) __________ την πόρτα για να μην φυγει κανείς a) Εκλισαν b) Έκλεισαν 6) Ο μαθητής ___________ το ρήμα που του είπε η δασκάλα. a) Έκλεισε b) Έκλισε 7) η Έλλαδα έχει μεσογειακό __________ a) κλίμα b) κλήμα 8) Κλάδεψαν τα ____________ περσυ τον χειμώνα a) κλήματα b) κλίματα 9) Στην Κρήτη οι μουσικοί παίζουν την Κρητική__________ a) λίρα b) λύρα 10) Πήγα στην Αγγλία και αγόρασα μια μπλούζα που κόστιζε 5____________ a) λίρες b) λύρες 11) Έμαθα _______ αρρώστησε a) ό,τι b) ότι 12) __________ και να μου πείς, δεν σε πιστεύω! a) ότι b) ό,τι 13) __________ είναι το χρώμα των ματιών σου; a) Πιό b) Ποιό 14) Είναι ______ όμορφη απο ποτέ! a) πιό b) ποιό 15) Ο _________ του δωματίου μου είναι μπλέ a) τοίχος b) τείχος 16) Η πόλη του Ηρακλείου περιβάλλεται απο ____________. a) τοίχοι b) τείχοι 17) ___________ την μαμά πρίν όταν φύγω για το σχολείο. a) φυλάω b) Φιλάω 18) _________όλους τους φακέλους στην τσάντα μου. a) Φυλάω b) Φιλάω 19) Ο παππούς έχει εναν ___________ στο αγρόκτημα. a) χόιρο b) χήρο 20) Ο κ. Γιώργος είναι ___________ εδώ και 5 χρόνια. a) χήρος b) χόιρος 21) Πέταξε την μπάλα ___________ a) ψηλά b) ψιλά 22) Στον κουμπαρά μου ρίχνω όλα τα _________ a) ψιλά b) ψηλά

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;