φιλάω - δίνω φιλί, φυλάω - προστατεύω, λίρα - νόμισμα, λύρα - μουσικό όργανο, χοίρος - γουρούνι, χήρος - αυτος που έχει πεθάνει ο/η σύζηγος του., ψηλά - επάνω, ψιλά - χρήματα, κέρματα, πιό - περισσότερο, ποίο - ερωτηματική αντωνυμία, το τείχος - κατασκευή που χρησιμοποιούσαν παλιά για να προστατεύουν τις περιοχές, ο τοίχος - ο τοίχος ενος δωματίου, οτι - ειδικός σύνδεσμος, ο.τι - οτιδήποτε, κλίμα - ο καιρός, κλήμα - το φυτό, κλείνω - κλείνω κάτι, κλίνω - κλίνω ενα ρήμα ή ουσιαστικό., διαλειμμα - ξεκούραση, διάλυμα - μείγμα, δανεικός - αυτός που είναι δανεισμένος, έχει δωθεί για λίγο, δανικός - αυτος που έχει σχέση με την χωρα Δανία,

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;