Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Komputer - Computer, Star - Gwiazda, Unicorn - Jednorożec , Fly - Latać, Bike - Rower, Nose - Nos, Telephon - Telefon, Grandma - Babcia, Happy - Wesoły, Dog - Pies, Mum - Mama, Cat - Kot, Grandpa - Dziadek, Fish - Ryba, Daddy - Tata, Family - Rodzina, Hamster - Chomik, Bred - Chleb,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά