λύθηκα, στήθηκα, πλύθηκα , σύρθηκα, ζεστάθηκα, μαζεύτηκα, χτενίστηκα, τυλίχτηκα, κρατήθηκα, πιάστηκα,

Αόριστος Παθητικής Φωνής! (Αναγραμματισμός)

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;