80X5=?, 3 basamaklı en küçük tek sayı kaçtır?, 32 608 sayısının okunuşu, 915 740 sayısı kaç basamaklıdır?, 63'ü en yakın onluğa yuvarla :), 536 sayısının onlar basamağı kaçtır?, 56 825 sayısında 6'nın bulunduğu basamağın adı nedir?, 365 712 sayısının binler bölüğü nedir? , 300+65=?, İki basamaklı en büyük çift sayı nedir?, 621'i en yakın yüzlüğe yuvarla :), 1, 5, 9, 13, 17 örüntüsünü devam ettir :), 60X7=?, Bir kümesteki 30 tavuğun toplam kaç bacağı vardır?, 90+40=?, 457'yi en yakın yüzlüğe yuvarlayalım :), 9X6=?, Babam 50 TL verdi, 35 TL'sini harcadım. Geriye kaç TL kalmıştır?, 100X72=?, Bir kutuda 10 kalem vardır. 13 kutuda kaç kalem vardır?, 35 240'ın binler basamağı kaçtır? , 600X4=?, 95-35=?, 645 tek midir, çift midir?, Dört basamaklı en büyük sayı kaçtır? , (5X3)+10=? , 4'ten 40'a kadar 4'er ritmik sayalım :), 500X7=?, 50'den 0'a kadar 5'er geriye sayalım:) , 539'u en yakın yüzlüğe yuvarlayalım :), 15X6=?, 1000X8=?, 730+70=?, Bahçede 60 elma 80 armut ağacı vardır. Toplam kaç ağaç vardır?, Bir kolide 30 yumurta vardır. 8 kolide toplam yumurta kaçtır?, 100X52=?, 650+200=?, 6X7=?, 6'dan 60'a kadar 6'şar ritmik sayalım:), 487'yi en yakın yüzlüğe yuvarlayalım :).

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;