Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
JORDAN - Ime reke, v kateri je bil krščen Jezus. , JANEZ KRSTNIK - Mož, ki je krstil Jezusa. , BOŽIČ - Praznik Jezusovega rojstva., TRI KRALJE - Koga je v Betlehem vodila zvezda repatica?, JOŽEF - Ime Jezusovega skrbnika.,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά