1) Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur? a) Cetvel b) Çikolata c) El feneri d) Islak mendil 2) Yurdumuzun en uzun akarsuyu(nehir) hangisidir a) Kızılırmak b) Yeşilırmak c) Filyos d) İyidere 3) Yurdumuzun en yüksek dağı hangi dağdır? a) Süphan Dağı b) Erciyes Dağı c) Ağrı Dağı d) Nemrut Dağı 4) Pusulanın renkli ucu hangi yönü gösterir? a) Kuzey b) Batı c) Doğu d) Güney 5) Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur?  a) Köprü b) Geçit c) Liman d) Körfez 6) Hangisi krokinin özelliklerinden değildir? a) Sembollerden yararlanılması b) Ölçekli olması c) Kuşbakışı olması d) Kabataslak çizilmesi 7) Depremi en doğru biçimde hangisi tanımlar? a) Barajların taşması b) Kar kütlesinin kayması c) Toprağın kar sularının etkisiyle kayması d) Çeşitli nedenlerle yerin sarsılması 8) Hangisi yön bulma yöntemi değildir? a) Bulutların hareketlerini incelemek b) Karınca yuvalarına bakarak c) Güneş tam tepede iken(öğleyin) dik bir çubuğun gölgesini incelemek d) Pusula kullanma 9) Hava durumu tahminleri ifade edilirken hangisinden yararlanılmaz? a) sembol b) pusula c) sayı d) grafik 10) Depremin süresi ve şiddeti hangi alet ile ölçülür? a) barometre b) fay c) termometre d) sismograf 11) Kutup Yıldızı hangi yönü gösterir? a) Güney b) Batı c) Doğu d) Kuzey 12) Aşağıdakilerden hangisi yön bulmamıza yardımcı olur? a) pusula b) çalar saat c) kuş yuvaları d) ağaç dalları

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;