Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
a cough - yskä, a cold - flunssa, a temperature - kuume, a tummy ache - mahakipu, a headache - päänsärky, toothache - hammassärky, earache - korvasärky, a sore throat - kurkkukipu, a broken leg - murtunut jalka, tummy - vatsa, head - pää, tooth - hammas, ear - korva, throat - kurkku, leg - jalka, eye, foot - jalkaterä, nose, hair - hiukset, hand,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά