1) Ήταν φίλοι και συμφοιτητές. a) Άγιος Γρηγόριος - Άγιος Ιωάννης b) Άγιος Βασίλειος - Άγιος Γρηγόριος c) Άγιος Βασίλειος - Άγιος Ιωάννης 2) Σχεδόν όλη του η οικογένεια είναι άγιοι της Εκκλησίας μας. a) Άγιος Ιωάννης b) Άγιος Γρηγόριος c) Άγιος Βασίλειος 3) Λειτουργούσε σε ένα ναό που τον ονόμασε "Αναστασία". a) Άγιος Γρηγόριος b) Άγιος Ιωάννης c) Άγιος Βασίλειος 4) Έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και έτρεφε καθημερινά 7000 ανθρώπους. a) Άγιος Γρηγόριος b) Άγιος Ιωάννης c) Άγιος Βασίλειος 5) Διάλεξε 3 απαντήσεις. Οι Τρεις Ιεράρχες ήταν: a) Άγιος Ιωάννης ο Θεόλόγος b) Μέγας Βασίλειος c) Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος d) Άγιος Βασίλειος ο νέος e) Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος f) Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής 6) Η Βασιλειάδα χτίστηκε από: a) Τον Άγιο Βασίλειο και την αδελφή του Μακρίνα b) Τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο προς τιμήν του Μεγάλου Βασιλείου c) Τον Άγιο Ιωάννη και τον Άγιο Γρηγόριο για να συνεχίσουν το έργο του Μεγάλου Βασιλείου d) Τον Μέγα Βασίλειο 7) Ποια από τα πιο κάτω είναι σωστά; Η Βασιλειάδα περιείχε: a) Νοσοκομείο b) Γυμναστήριο c) Ξενώνες d) Γηροκομείο e) Πτωχοκομείο f) Σχολείο 8) Τα τελευταία λόγια του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου πριν πεθάνει ήταν: a) Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα. b) Θεέ μου, μην κάνεις κακό σε όσους με αδίκησαν. c) Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν (Δόξα τω Θεώ για όλα). 9) "Η προκοπή σου είναι η ξεκούραση του δασκάλου" τη φράση είπε ο: a) Άγιος Γρηγόριος b) Άγιος Ιωάννης c) Άγιος Βασίλειος 10) "Να προτιμάς όχι τα πιο ευχάριστα, αλλά τα ανώτερα των μαθημάτων" τη φράση είπε ο: a) Άγιος Γρηγόριος b) Άγιος Ιωάννης c) Άγιος Βασίλειος 11) "Να κοπιάζεις! Ο νους διατηρεί επί πολύ όσα αποκτήθηκαν με κόπο!" τη φράση είπε ο: a) Άγιος Γρηγόριος b) Άγιος Ιωάννης c) Άγιος Βασίλειος

Πόσα γνωρίζεις για τους Τρεις Ιεράρχες;...

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;