Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Helyes: 8+2=1, 8+3=11, 8+4=12, 8+5=13, 8+6=14, 8+7=15, 8+8=16, 8+9=17, Helytelen: 8+2=11, 8+3=10, 8+3=14, 8+4=15, 8+5=12, 8+6=13, 8+7=11, 8+8=20,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά