מופעל באמצעות
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?