Community

3 třída český jazyk

Examples from our community

10000+ results for '3 třída český jazyk'

Vyjmenovaná slova B,L,M,P
Vyjmenovaná slova B,L,M,P True or false
Slovní druhy_Podstatná jména
Slovní druhy_Podstatná jména Group sort
ČJ - září, opakování 2. třída
ČJ - září, opakování 2. třída Missing word
slova protikladná
slova protikladná Crossword
Z – řada vyjmenovaných slov
Z – řada vyjmenovaných slov Anagram
Vyjmenovaná slova po V
Vyjmenovaná slova po V Rank order
ABECEDA_DĚVČATA_kluci
ABECEDA_DĚVČATA_kluci Rank order
Vyjmenovaná slova_b_text1
Vyjmenovaná slova_b_text1 Missing word
Vyjmenovaná slova po S
Vyjmenovaná slova po S Rank order
ROZDĚLENÍ HLÁSEK
ROZDĚLENÍ HLÁSEK Open the box
Přiřaď vyjmenované slovo po S k vysvětlení
Přiřaď vyjmenované slovo po S k vysvětlení Match up
Vyjmenovaná slova být x bít
Vyjmenovaná slova být x bít Group sort
psaní u-ú-ů
psaní u-ú-ů Quiz
Halloween- opakování učiva o slovech 3. třída
Halloween- opakování učiva o slovech 3. třída Quiz
PODSTATNÁ JMÉNA
PODSTATNÁ JMÉNA Random cards
Roztřiď slova příbuzná k jednotlivým vyjmenovaným slovům po S
Roztřiď slova příbuzná k jednotlivým vyjmenovaným slovům po S Group sort
Vzorec souvětí
Vzorec souvětí Open the box
Najdi 10 sloves
Najdi 10 sloves Wordsearch
Podstatné jméno x sloveso
Podstatné jméno x sloveso Random cards
VYJMENOVANÁ SLOVA po Z
VYJMENOVANÁ SLOVA po Z Open the box
Dílna čtení
Dílna čtení Random wheel
Časování sloves
Časování sloves Random wheel
Povolání s tvrdou a měkkou souhláskou
Povolání s tvrdou a měkkou souhláskou Quiz
Kdo to ví, rychle odpoví!
Kdo to ví, rychle odpoví! Quiz
BĚ,PĚ,VĚ,MĚ
BĚ,PĚ,VĚ,MĚ Random wheel
Ohebné slovní druhy
Ohebné slovní druhy Group sort
Najdi 12 podstatných jmen a urči jejich rod
Najdi 12 podstatných jmen a urči jejich rod Wordsearch
Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova po B Open the box
PÁROVÉ SOUHLÁSKY
PÁROVÉ SOUHLÁSKY Wordsearch
Urči u sloves osobu,číslo, čas
Urči u sloves osobu,číslo, čas Random wheel
Které slovo je v abecedě dřív?
Které slovo je v abecedě dřív? Open the box
Abeceda-řazení zvířat podle abecedy
Abeceda-řazení zvířat podle abecedy Rank order
VS_B_jiný tvar slova+slova příbuzná
VS_B_jiný tvar slova+slova příbuzná Group sort
Najsi slova, která obsahují dvojhlásku.
Najsi slova, která obsahují dvojhlásku. Group sort
Tvrdé a měkké souhlásky-zvířata
Tvrdé a měkké souhlásky-zvířata Quiz
Jídlo - česko - ukrajinsky
Jídlo - česko - ukrajinsky Match up
 Slovní druhy_1
Slovní druhy_1 Group sort
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov  D/T
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov D/T Quiz
PEXESO → slabika + obrázek
PEXESO → slabika + obrázek Matching pairs
český jazyk- 1.třída
český jazyk- 1.třída Random wheel
Souhlásky na konci a uprostřed slov B-P
Souhlásky na konci a uprostřed slov B-P Group sort
Prosba a poděkování
Prosba a poděkování Match up
Halloween-druhy vět
Halloween-druhy vět Quiz
Doplň přísloví
Doplň přísloví Open the box
Abeceda-řazení zvířat podle abecedy
Abeceda-řazení zvířat podle abecedy Rank order
Abeceda- dívčí jména
Abeceda- dívčí jména Rank order
Párové souhlásky b-p (spodoba znělosti)
Párové souhlásky b-p (spodoba znělosti) Quiz
Spoj slova protikladná
Spoj slova protikladná Match up
Párové souhlásky B-P
Párové souhlásky B-P Quiz
Neohebné slovní druhy
Neohebné slovní druhy Group sort
Slova citově zabarvená
Slova citově zabarvená Group sort
Spoj vyjmenovaná slova po P s vysvětlením či synonymem
Spoj vyjmenovaná slova po P s vysvětlením či synonymem Match up
Spoj slova souznačná-synonyma-stejný a podobný význam
Spoj slova souznačná-synonyma-stejný a podobný význam Match up
Pořádek vět v pohádce Hrnečku, vař!
Pořádek vět v pohádce Hrnečku, vař! Rank order
Doplň u-ů-ú
Doplň u-ů-ú Group sort
Slova mnohoznačná
Slova mnohoznačná Group sort
Restore auto-saved: ?