Community

5. třída matematika

Examples from our community

10000+ results for '5 třída matematika'

Zlomky - část z celku
Zlomky - část z celku Find the match
Zlomky graficky
Zlomky graficky Random cards
 Zlomky
Zlomky Unscramble
Zlomky
Zlomky Unscramble
Zlomky_část z celku
Zlomky_část z celku Quiz
Názvy výsledků početních členů
Názvy výsledků početních členů Find the match
Souřadnice bodů
Souřadnice bodů Labelled diagram
Obvod Obdélníku
Obvod Obdélníku Match up
PAMĚTNÉ POČÍTÁNÍ se závorkami i bez závorek do 10 000
PAMĚTNÉ POČÍTÁNÍ se závorkami i bez závorek do 10 000 Find the match
Dělení dvojciferným číslem
Dělení dvojciferným číslem Random wheel
Pamětné počítání
Pamětné počítání Find the match
římské číslice
římské číslice Find the match
Zlomky_zapiš zlomkem
Zlomky_zapiš zlomkem Random cards
Římská čísla
Římská čísla Find the match
Velká čísla - milion
Velká čísla - milion Quiz
Osová souměrnost
Osová souměrnost Whack-a-mole
Osová souměrnost
Osová souměrnost Group sort
Dělení se zbytkem
Dělení se zbytkem Random wheel
Krychle - popis
Krychle - popis Labelled diagram
Odhad a zaokrouhlování na desetitisíce
Odhad a zaokrouhlování na desetitisíce Match up
6 - seřaď číselnou řadu násobků
6 - seřaď číselnou řadu násobků Rank order
Dělení 5 se zbytkem
Dělení 5 se zbytkem Find the match
Zaokrouhování
Zaokrouhování Random cards
zlomky přiřat-Matematika
zlomky přiřat-Matematika Labelled diagram
Přímá úměrnost
Přímá úměrnost Match up
Dělení a násobení 10, 100, 1 000 a násobky
Dělení a násobení 10, 100, 1 000 a násobky Random cards
Písemné násobení do milionu
Písemné násobení do milionu Random wheel
počítání s Kubou 5.C
počítání s Kubou 5.C Quiz
Násobení 10, 100, 1000
Násobení 10, 100, 1000 Random cards
Dělení jednociferným číslem
Dělení jednociferným číslem Random wheel
Římské číslice a počítání
Římské číslice a počítání Random wheel
Procvičování M i Čj zároveň
Procvičování M i Čj zároveň Maze chase
Velká čísla
Velká čísla Rank order
Sčítání desetinných čísel
Sčítání desetinných čísel Missing word
Opakování pro 5. třídu ČJ+M
Opakování pro 5. třídu ČJ+M Quiz
Obsah Obdélníku
Obsah Obdélníku Match up
Násobení a dělení 10,100,1000, 10 000
Násobení a dělení 10,100,1000, 10 000 Match up
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 5
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 5 Open the box
Vnitřní úhly v trojúhelníku 5. třída
Vnitřní úhly v trojúhelníku 5. třída Match up
 Obvod a obsah čtverce a obdélníku
Obvod a obsah čtverce a obdélníku Quiz
4 - 5 GEOMETRIE - poznávačka - pojmy
4 - 5 GEOMETRIE - poznávačka - pojmy Find the match
Milion +
Milion + Group sort
Násobilka
Násobilka Match up
School- rooms
School- rooms Match up
Římské číslice 1 - 20
Římské číslice 1 - 20 Random wheel
Základní jednotky délky a hmotnosti
Základní jednotky délky a hmotnosti Group sort
Část z celku
Část z celku Match up
Dělení vyších čísel (bez zbytku)
Dělení vyších čísel (bez zbytku) Match up
Převod jednotek 5třída
Převod jednotek 5třída Quiz
Maty Opl cvičeni matematika
Maty Opl cvičeni matematika Airplane
římské číslice
římské číslice Match up
Sčítání a odčítání
Sčítání a odčítání Match up
Násobení, dělení 10, 100,1000
Násobení, dělení 10, 100,1000 Random cards
Římská Číslice
Římská Číslice Open the box
Rozděl čísla na sudá a lichá
Rozděl čísla na sudá a lichá Group sort
Jednotky
Jednotky Group sort
Zlomek z celku
Zlomek z celku Quiz
Nádherná matematika
Nádherná matematika Maze chase
Opakuj dělení
Opakuj dělení Quiz
desetinná čísla sčítání/odčítání
desetinná čísla sčítání/odčítání Whack-a-mole
Restore auto-saved: ?