Community

Základní škola Present simple

Examples from our community

10000+ results for 'základní škola present simple'

Present simple - doplň správně větu
Present simple - doplň správně větu Missing word
Present simple - daily routine - 3rd person singular
Present simple - daily routine - 3rd person singular Missing word
Present Simple
Present Simple Quiz
Noty a Houslový klíč
Noty a Houslový klíč Wordsearch
PROJECT 4: Present simple or continuous (correct x incorrect)
PROJECT 4: Present simple or continuous (correct x incorrect) True or false
PRV1: Chování ve škole (špatně x správně)
PRV1: Chování ve škole (špatně x správně) True or false
Velká/malá písmena
Velká/malá písmena Quiz
Present  simple - daily routine
Present simple - daily routine Match up
 Present simple questions
Present simple questions Unjumble
PRV1: Bezpečnost (správně x špatně)
PRV1: Bezpečnost (správně x špatně) True or false
Present simple - singular
Present simple - singular Quiz
Present simple (singular)
Present simple (singular) Match up
Present simple (singular)
Present simple (singular) Match up
Anglický jazyk ( základní škola)
Anglický jazyk ( základní škola) Quiz
Škola
Škola Match up
PROJECT 4: Fundraising Day (present simple x continuous)
PROJECT 4: Fundraising Day (present simple x continuous) Missing word
Velká písmena
Velká písmena Whack-a-mole
Present Simple negative.
Present Simple negative. Quiz
Present Simple or Continuous.
Present Simple or Continuous. Quiz
Osmisměrka - škola
Osmisměrka - škola Wordsearch
Slova, ve kterých se často chybuje
Slova, ve kterých se často chybuje Quiz
Skloňování číslovek
Skloňování číslovek Open the box
Present simple - 3rd person singular
Present simple - 3rd person singular Quiz
Present Simple.
Present Simple. Quiz
VS po M: základní tvar
VS po M: základní tvar Random wheel
Project4 Unit1: Past tense (fill in) - irregular verbs
Project4 Unit1: Past tense (fill in) - irregular verbs Missing word
Škola
Škola Anagram
Mut´s present vocabulary.
Mut´s present vocabulary. Match up
Hledejte 10 slovních druhů
Hledejte 10 slovních druhů Wordsearch
Project4 Unit1: Past simple (fill in) - regular verbs
Project4 Unit1: Past simple (fill in) - regular verbs Missing word
Present simple negative
Present simple negative Quiz
Family Project 1.
Family Project 1. Match up
VS po B - slovní spojení pro šikulky
VS po B - slovní spojení pro šikulky Group sort
VS po B, L, M - co doplníš?
VS po B, L, M - co doplníš? True or false
Česká republika
Česká republika Quiz
Vyjmenovaná slova po V
Vyjmenovaná slova po V Random wheel
UKR - základní slovíčka
UKR - základní slovíčka Maze chase
Numbers 1-20
Numbers 1-20 Quiz
VS po L - roztřiď slova
VS po L - roztřiď slova Group sort
Daily activities / present simple
Daily activities / present simple Quiz
For or since?
For or since? Quiz
Parts of the Body Quiz
Parts of the Body Quiz Flip tiles
W-Fragen
W-Fragen Unjumble
VS po B - problémové dvojice
VS po B - problémové dvojice Quiz
Roční období - měsíce
Roční období - měsíce Labelled diagram
Pravopis u/ú/ů - kvíz
Pravopis u/ú/ů - kvíz Quiz
Countries.
Countries. Anagram
2. jč / třiď předložky a spojky
2. jč / třiď předložky a spojky Group sort
Chit 2 Unit 6: WEATHER (true x false)
Chit 2 Unit 6: WEATHER (true x false) True or false
Doplň správně u/ú/ů - kolo štěstí
Doplň správně u/ú/ů - kolo štěstí Random wheel
VS po B  - kolo štěstí
VS po B - kolo štěstí Random wheel
Will quiz
Will quiz Quiz
VS po B - doplň slova do textu
VS po B - doplň slova do textu Missing word
VS po M: mýt, myslit, mýlit se - roztřiď příbuzná slova
VS po M: mýt, myslit, mýlit se - roztřiď příbuzná slova Group sort
Have got/has got
Have got/has got Quiz
Hudební výchova - noty
Hudební výchova - noty Quiz
Restore auto-saved: ?