Create better lessons quicker
Community

Cymraeg

337 results for 'cymraeg'

Perthynas Mered ac Einir 2
Perthynas Mered ac Einir 2 Simple tiles
by
YES/No
YES/No Quiz
cyfatebu llun a synnau clwm
cyfatebu llun a synnau clwm Match up
adolygu nodweddion araith
adolygu nodweddion araith Random wheel
by
Cenedl enwau (2)
Cenedl enwau (2) Group sort
Cenedl enwau (1)
Cenedl enwau (1) Group sort
Y Tywydd
Y Tywydd Flip tiles
by
word wall carnifal GI
word wall carnifal GI Simple tiles
Cyfarchion
Cyfarchion Simple tiles
Gwrando - Sylfaen
Gwrando - Sylfaen Open the box
Geiriau croes 2
Geiriau croes 2 Match up
Tywydd spinner
Tywydd spinner Random wheel
by
Feelings in Welsh
Feelings in Welsh Match up
Geiriau croes
Geiriau croes Find the match
Welsh Holiday Makers
Welsh Holiday Makers Find the match
Matching pairs1 welsh
Matching pairs1 welsh Matching pairs
Egwyddorion Adeiladu
Egwyddorion Adeiladu Wordsearch
Welsh Sentence Patterns
Welsh Sentence Patterns Random wheel
Colours in Welsh
Colours in Welsh Match up
berfau 'odd'/'wyd'
berfau 'odd'/'wyd' Missing word
The Weather in Welsh
The Weather in Welsh Match up
Egwyddorion Adeiladu
Egwyddorion Adeiladu Crossword
Iechyd a Diogelwch
Iechyd a Diogelwch Wordsearch
Teils troi llythrenau clwm  creaduriaid o dan y mor
Teils troi llythrenau clwm creaduriaid o dan y mor Find the match
Idiomau
Idiomau Match up
Welsh hobbies
Welsh hobbies Find the match
Lliwiau
Lliwiau Airplane
Berfau Gorffennol
Berfau Gorffennol Match up
bwyd
bwyd Match up
Stori Dewi word translations
Stori Dewi word translations Match up
Welsh opinions
Welsh opinions Find the match
by
Cymariaethau
Cymariaethau Match up
Agoriadau perswadiol
Agoriadau perswadiol Random wheel
Sillafu
Sillafu Group sort
Find the Welsh word
Find the Welsh word Wordsearch
Athrawon
Athrawon Match up
Wordsearch welsh family members
Wordsearch welsh family members Wordsearch
Cysyllteiriau
Cysyllteiriau Random wheel
Welsh Countries
Welsh Countries Random wheel
Hobiau LO
Hobiau LO Match up
Welsh placemat questions
Welsh placemat questions Random wheel
Santes Dwynwen
Santes Dwynwen Random wheel
Sbardunau llafar
Sbardunau llafar Random wheel
POD ANTUR COMPOST
POD ANTUR COMPOST Find the match
by
Welsh Countries - WSL
Welsh Countries - WSL Match up

Feedback

Submit
)