Create better lessons quicker
Community

Cymraeg cyfnod sylfaen

318 results for 'cymraeg cyfnod sylfaen'

word wall carnifal GI
word wall carnifal GI Simple tiles
cyfatebu llun a synnau clwm
cyfatebu llun a synnau clwm Match up
adolygu nodweddion araith
adolygu nodweddion araith Random wheel
by
Teils troi llythrenau clwm  creaduriaid o dan y mor
Teils troi llythrenau clwm creaduriaid o dan y mor Find the match
Celloedd Flip Tiles - Cymraeg
Celloedd Flip Tiles - Cymraeg Flip tiles
by
Olwyn ar hap bl 7
Olwyn ar hap bl 7 Random wheel
Olwyn ar hap- asesu ar gyfer dysgu
Olwyn ar hap- asesu ar gyfer dysgu Random wheel
Enwi Cyfansoddion
Enwi Cyfansoddion Find the match
by
Wythnos 6
Wythnos 6 Flip tiles
Perthynas Mered ac Einir 2
Perthynas Mered ac Einir 2 Simple tiles
by
Categoreiddio Newidynnau - Arbrawf Fflam Bunsen
Categoreiddio Newidynnau - Arbrawf Fflam Bunsen Categorize
by
Wythnos 6
Wythnos 6 Flip tiles
Cwis Symbolau Trydanol CA4
Cwis Symbolau Trydanol CA4 Quiz
by
Y Tywydd
Y Tywydd Flip tiles
by
YES/No
YES/No Quiz
Cyfarchion
Cyfarchion Simple tiles
Geiriau croes 2
Geiriau croes 2 Match up
Cenedl enwau (2)
Cenedl enwau (2) Group sort
PYNCIAU
PYNCIAU Match up
Tywydd spinner
Tywydd spinner Random wheel
by
Feelings in Welsh
Feelings in Welsh Match up
Cenedl enwau (1)
Cenedl enwau (1) Group sort
Geiriau croes
Geiriau croes Find the match
Yes/NO
Yes/NO Quiz
Welsh Holiday Makers
Welsh Holiday Makers Find the match
Matching pairs1 welsh
Matching pairs1 welsh Matching pairs
Welsh Sentence Patterns
Welsh Sentence Patterns Random wheel
Stori Dewi word translations
Stori Dewi word translations Match up
The Weather in Welsh
The Weather in Welsh Match up
Welsh hobbies
Welsh hobbies Find the match
bwyd
bwyd Match up
Lliwiau
Lliwiau Airplane
Berfau Gorffennol
Berfau Gorffennol Match up
Colours in Welsh
Colours in Welsh Match up
Welsh opinions
Welsh opinions Find the match
by
Cymariaethau
Cymariaethau Match up
Idiomau
Idiomau Match up
Hobiau LO
Hobiau LO Match up
Santes Dwynwen
Santes Dwynwen Random wheel
Sbardunau llafar
Sbardunau llafar Random wheel
Welsh placemat questions
Welsh placemat questions Random wheel
Welsh Countries
Welsh Countries Random wheel
Sillafu
Sillafu Group sort
Find the Welsh word
Find the Welsh word Wordsearch
Athrawon
Athrawon Match up
Wordsearch welsh family members
Wordsearch welsh family members Wordsearch
tudalen 16 rhestr siopa
tudalen 16 rhestr siopa Group sort

Feedback

Submit
)