Create better lessons quicker
Community

Cymraeg cyfnod sylfaen

333 results for 'cymraeg cyfnod sylfaen'

word wall carnifal GI
word wall carnifal GI Simple tiles
adolygu nodweddion araith
adolygu nodweddion araith Random wheel
by
cyfatebu llun a synnau clwm
cyfatebu llun a synnau clwm Match up
Teils troi llythrenau clwm  creaduriaid o dan y mor
Teils troi llythrenau clwm creaduriaid o dan y mor Find the match
Gwrando - Sylfaen
Gwrando - Sylfaen Open the box
Celloedd Flip Tiles - Cymraeg
Celloedd Flip Tiles - Cymraeg Flip tiles
by
Olwyn ar hap bl 7
Olwyn ar hap bl 7 Random wheel
Olwyn ar hap- asesu ar gyfer dysgu
Olwyn ar hap- asesu ar gyfer dysgu Random wheel
Enwi Cyfansoddion
Enwi Cyfansoddion Find the match
by
Perthynas Mered ac Einir 2
Perthynas Mered ac Einir 2 Simple tiles
by
Wythnos 6
Wythnos 6 Flip tiles
Categoreiddio Newidynnau - Arbrawf Fflam Bunsen
Categoreiddio Newidynnau - Arbrawf Fflam Bunsen Categorize
by
Wythnos 6
Wythnos 6 Flip tiles
Cwis Symbolau Trydanol CA4
Cwis Symbolau Trydanol CA4 Quiz
by
YES/No
YES/No Quiz
Cenedl enwau (2)
Cenedl enwau (2) Group sort
Cenedl enwau (1)
Cenedl enwau (1) Group sort
Y Tywydd
Y Tywydd Flip tiles
by
Cyfarchion
Cyfarchion Simple tiles
Geiriau croes 2
Geiriau croes 2 Match up
PYNCIAU
PYNCIAU Match up
Tywydd spinner
Tywydd spinner Random wheel
by
Feelings in Welsh
Feelings in Welsh Match up
Geiriau croes
Geiriau croes Find the match
Matching pairs1 welsh
Matching pairs1 welsh Matching pairs
Welsh Holiday Makers
Welsh Holiday Makers Find the match
Egwyddorion Adeiladu
Egwyddorion Adeiladu Wordsearch
Colours in Welsh
Colours in Welsh Match up
Welsh Sentence Patterns
Welsh Sentence Patterns Random wheel
The Weather in Welsh
The Weather in Welsh Match up
Egwyddorion Adeiladu
Egwyddorion Adeiladu Crossword
Iechyd a Diogelwch
Iechyd a Diogelwch Wordsearch
Idiomau
Idiomau Match up
Welsh hobbies
Welsh hobbies Find the match
bwyd
bwyd Match up
Stori Dewi word translations
Stori Dewi word translations Match up
Lliwiau
Lliwiau Airplane
Berfau Gorffennol
Berfau Gorffennol Match up
Welsh opinions
Welsh opinions Find the match
by
Sillafu
Sillafu Group sort
Cymariaethau
Cymariaethau Match up
Agoriadau perswadiol
Agoriadau perswadiol Random wheel
Cysyllteiriau
Cysyllteiriau Random wheel
Welsh Countries
Welsh Countries Random wheel
Hobiau LO
Hobiau LO Match up

Feedback

Submit
)