Community

Mynediad

Examples from our community

1931 results for 'mynediad'

Uned 21 - Gorchmynion (+ Berfau afreolaidd)
Uned 21 - Gorchmynion (+ Berfau afreolaidd) Random cards
Uned 13 - Roedd y ffliw arna i
Uned 13 - Roedd y ffliw arna i Missing word
Mynediad Uned 5 Geirfa
Mynediad Uned 5 Geirfa Balloon pop
Mynediad Uned 20 - cwestiynau
Mynediad Uned 20 - cwestiynau Open the box
Mynediad Uned 27 - cwestiynau
Mynediad Uned 27 - cwestiynau Open the box
Rhaid i fi...
Rhaid i fi... Random cards
Uned 1 MYNEDIAD
Uned 1 MYNEDIAD Quiz
Mynediad 6 Geirfa Set 1
Mynediad 6 Geirfa Set 1 Match up
Mynediad 6 Y Tywydd
Mynediad 6 Y Tywydd Image quiz
Mynediad Geirfa Uned 8.1
Mynediad Geirfa Uned 8.1 Match up
Mynediad Uned 19 - llenwi'r bylchau
Mynediad Uned 19 - llenwi'r bylchau Missing word
Mynediad Uned 5 - trefn brawddeg
Mynediad Uned 5 - trefn brawddeg Unjumble
Mynediad Uned 24 - Pryd wnaethoch chi...?
Mynediad Uned 24 - Pryd wnaethoch chi...? Random wheel
Mynediad 1 : Uned 22: Geirfa
Mynediad 1 : Uned 22: Geirfa Find the match
Mynediad Uned 26 - Be ydy dy hoff...?
Mynediad Uned 26 - Be ydy dy hoff...? Random wheel
Mynediad Uned 5 - Be wnest ti ddoe?
Mynediad Uned 5 - Be wnest ti ddoe? Random wheel
Mynediad Uned 8 Gêm o Gardiau (tud. 63)
Mynediad Uned 8 Gêm o Gardiau (tud. 63) Random cards
Uned 10 Mynediad Geirfa 1
Uned 10 Mynediad Geirfa 1 Find the match
Mynediad: Uned 23: Geirfa
Mynediad: Uned 23: Geirfa Find the match
Uned 9 Mynediad
Uned 9 Mynediad Rank order
Arholiad Mynediad : Ateb cwestiynau
Arholiad Mynediad : Ateb cwestiynau Flip tiles
Uned 15 Geirfa Mynediad 1    Tudalen 120
Uned 15 Geirfa Mynediad 1 Tudalen 120 Find the match
Arholiad Mynediad : Ateb Cwestiynau
Arholiad Mynediad : Ateb Cwestiynau Open the box
Mynediad/Sylfaen: Stems 3 - bonau 3
Mynediad/Sylfaen: Stems 3 - bonau 3 Match up
Mynediad: Uned 25: Geirfa 2
Mynediad: Uned 25: Geirfa 2 Find the match
Mynediad: Uned 22: Sy / Ydy
Mynediad: Uned 22: Sy / Ydy Group sort
Mynediad: Uned 25: Geirfa 1
Mynediad: Uned 25: Geirfa 1 Find the match
Uned 10 Mynediad Geirfa 2
Uned 10 Mynediad Geirfa 2 Find the match
Mynediad: Uned 23: Rhowch gyngor
Mynediad: Uned 23: Rhowch gyngor Random wheel
Mynediad/Sylfaen: Stems 2 - Bonau 2
Mynediad/Sylfaen: Stems 2 - Bonau 2 Match up
Mynediad 6 Geirfa Set 2
Mynediad 6 Geirfa Set 2 Find the match
Mynediad/Sylfaen: Stems 4 - Bonau 4
Mynediad/Sylfaen: Stems 4 - Bonau 4 Match up
Mynediad: Uned 25: Ymarfer y negyddol
Mynediad: Uned 25: Ymarfer y negyddol Flip tiles
Mynediad/Sylfaen: Verb Stems 1 - Bonau 1
Mynediad/Sylfaen: Verb Stems 1 - Bonau 1 Flash cards
Mynediad/Sylfaen: Verb Stems 1 - Bonau 1
Mynediad/Sylfaen: Verb Stems 1 - Bonau 1 Match up
Mynediad 1: Uned 22: Cwestiynau tudalen 181
Mynediad 1: Uned 22: Cwestiynau tudalen 181 Random cards
Mynediad U16 Ymarfer atebion
Mynediad U16 Ymarfer atebion Open the box
Geirfa Uned 21 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, de)
Geirfa Uned 21 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, de) Balloon pop
11 Mynediad Mi es i, mi ges i
11 Mynediad Mi es i, mi ges i Unscramble
Uned 01 - "Pwy dych chi?" "Sut dych chi?"
Uned 01 - "Pwy dych chi?" "Sut dych chi?" Random cards
Uned 06 - Y Tywydd
Uned 06 - Y Tywydd Random cards
Mynediad Uned 1
Mynediad Uned 1 Random cards
Geirfa Uned 9 Mynediad Gogledd
Geirfa Uned 9 Mynediad Gogledd Balloon pop
Uned 03 - Dych chi eisiau...?  (Mynediad, de)
Uned 03 - Dych chi eisiau...? (Mynediad, de) Random cards
Gêm Ymarfer Mynediad Uned 1-2
Gêm Ymarfer Mynediad Uned 1-2 Random cards
Dyma Sam...
Dyma Sam... Random cards
Uned 20 Mynediad, Cwestiynau - Cymraeg i Oedolion,
Uned 20 Mynediad, Cwestiynau - Cymraeg i Oedolion, Random cards
Geirfa Uned 19 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, De)
Geirfa Uned 19 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, De) Balloon pop
Uned 13 - "Gyda" neu "Ar"?
Uned 13 - "Gyda" neu "Ar"? Group sort
Uned 13 - Y Corff
Uned 13 - Y Corff Labelled diagram
Uned 9 - Gêm Drac Mynediad - Do / Naddo
Uned 9 - Gêm Drac Mynediad - Do / Naddo Random cards
Uned 9 Mynediad - Wnest ti ____ ddoe?
Uned 9 Mynediad - Wnest ti ____ ddoe? Random cards
Uned 13 - Roedd pen tost gyda fe
Uned 13 - Roedd pen tost gyda fe Random cards
Uned 19 - Fy ____ i
Uned 19 - Fy ____ i Random cards
Uned 05, Mynediad - Bwytais i
Uned 05, Mynediad - Bwytais i Random cards
Uned 18 - Bydda i ... Cloze - Mynediad (de)
Uned 18 - Bydda i ... Cloze - Mynediad (de) Missing word
Cwestiynau M1 - Uned 1-15 Mynediad, Cymraeg i Oedolion,
Cwestiynau M1 - Uned 1-15 Mynediad, Cymraeg i Oedolion, Random cards
Uned 17 - mi fydd hi'n...
Uned 17 - mi fydd hi'n... Group sort
Restore auto-saved: ?