Community

6. osztály Magyar nyelvtan

Examples from our community

10000+ results for '6 osztály nyelvtan'

A főnév
A főnév Group sort
Szófajok gyakorlása
Szófajok gyakorlása Match up
Szófajok 6.osztály
Szófajok 6.osztály Gameshow quiz
Igemódok
Igemódok Group sort
Névmások
Névmások Group sort
Főnévi igenév 2
Főnévi igenév 2 Quiz
Igenevek
Igenevek Group sort
névmások
névmások Group sort
Feltételes módú igék
Feltételes módú igék Match up
Földrajzi nevek
Földrajzi nevek Group sort
Határozószók gyakorlása
Határozószók gyakorlása True or false
Milyen névmás?
Milyen névmás? Group sort
Földrajzi nevek helyesírása
Földrajzi nevek helyesírása Group sort
Főnévi igenév 3
Főnévi igenév 3 Group sort
Személyes névmások
Személyes névmások Group sort
Az igekötő  és az ige helyesírása
Az igekötő és az ige helyesírása Quiz
Melléknév toldalékai
Melléknév toldalékai Group sort
Igenevek
Igenevek Group sort
Nyelvtan 6. A határozatlan névmás
Nyelvtan 6. A határozatlan névmás Group sort
Igeidő
Igeidő Find the match
Válaszd ki a helyes megoldást!
Válaszd ki a helyes megoldást! Quiz
Névmások 6.osztály másolat
Névmások 6.osztály másolat Quiz
Földrajzi nevek helyesírása
Földrajzi nevek helyesírása Group sort
Melléknévi igenév
Melléknévi igenév Group sort
Milyen ragozású az ige?
Milyen ragozású az ige? Group sort
Elválasztás - kvíz
Elválasztás - kvíz Quiz
Főnévi igenév
Főnévi igenév Whack-a-mole
Igenevek 6. osztály
Igenevek 6. osztály Whack-a-mole
A főnév toldalékai
A főnév toldalékai Quiz
Viszonyszók
Viszonyszók Group sort
Határozószók
Határozószók Group sort
Számnevek helyesírása
Számnevek helyesírása Group sort
Az igék jellemzői
Az igék jellemzői Find the match
igenevek
igenevek Match up
Nyelvtan 6. A birtokos névmás
Nyelvtan 6. A birtokos névmás Group sort
Főnév helyesírása 1.
Főnév helyesírása 1. Quiz
RAGOS NÉVSZÓ vagy HATÁROZÓSZÓ?
RAGOS NÉVSZÓ vagy HATÁROZÓSZÓ? Group sort
Mit fejez ki a névutó?
Mit fejez ki a névutó? Quiz
Az ige 1.
Az ige 1. Group sort
Köznév csoportosító
Köznév csoportosító Group sort
Feltételes módú igék
Feltételes módú igék Whack-a-mole
Igenevek
Igenevek Quiz
főnévi igenév
főnévi igenév Whack-a-mole
Nyelvtan 6. Névmások
Nyelvtan 6. Névmások Quiz
szófajok
szófajok Group sort
Dátum ragozása
Dátum ragozása Quiz
Nyelvtan 6. A mutató névmás
Nyelvtan 6. A mutató névmás Group sort
visszaható névmás állandósult szókapcsolatokban
visszaható névmás állandósult szókapcsolatokban Match up
Tulajdonnevek
Tulajdonnevek Group sort
melléknév kereső
melléknév kereső Whack-a-mole
0301__H174._Földrajzi nevek helyesírása
0301__H174._Földrajzi nevek helyesírása Whack-a-mole
melléknév fokozás
melléknév fokozás Labelled diagram
A főnév egyes és többes száma (Mf. 49/6.)
A főnév egyes és többes száma (Mf. 49/6.) Random wheel
Nyelvtan 6. A névszókhoz járuló jelek
Nyelvtan 6. A névszókhoz járuló jelek True or false
Köznév fajtái
Köznév fajtái Group sort
Restore auto-saved: ?