Community

Magyar nyelvtan

Examples from our community

10000+ results for 'nyelvtan'

Betűrend
Betűrend Quiz
Toldalékos szavak válogatása
Toldalékos szavak válogatása Group sort
 Közmondások, szólások
Közmondások, szólások Find the match
 igekötős igék
igekötős igék Group sort
Apraxia
Apraxia Quiz
I-képzős földrajzi nevek
I-képzős földrajzi nevek Gameshow quiz
Márkanevek
Márkanevek Quiz
Rövid vagy hosszú a mássalhangzó?
Rövid vagy hosszú a mássalhangzó? Missing word
Melléknevek fokozása
Melléknevek fokozása Categorize
o,ó,ö,ő
o,ó,ö,ő Quiz
Mondatfajták 3.osztály
Mondatfajták 3.osztály Quiz
 Szótagolás kvízjáték
Szótagolás kvízjáték Quiz
Csak a b betűt tartalmazó vakondot üsd!
Csak a b betűt tartalmazó vakondot üsd! Whack-a-mole
Betűrend
Betűrend Rank order
kiejtéstől eltérő helyesírású szavak 2.
kiejtéstől eltérő helyesírású szavak 2. Group sort
Helyesírási alapelvek
Helyesírási alapelvek Group sort
toldalékok
toldalékok Categorize
Mássalhangzó törvények
Mássalhangzó törvények Group sort
Ami nem főnév
Ami nem főnév Whack-a-mole
Szófajok
Szófajok Missing word
Mássalhangzók időtartama
Mássalhangzók időtartama Quiz
Igeragozás (megy, fut, főz) 2. változat
Igeragozás (megy, fut, főz) 2. változat Group sort
rokon értelmű szavak
rokon értelmű szavak Match up
Szótagolás gyakorlása
Szótagolás gyakorlása Quiz
Rokon értelmű szavak
Rokon értelmű szavak Group sort
Melléknév
Melléknév Whack-a-mole
Hogyan írjuk ly  vagy j
Hogyan írjuk ly vagy j Group sort
Igeidők
Igeidők Balloon pop
-t toldalékos szavak
-t toldalékos szavak Group sort
Melyik hiányzik? (j vagy ly)
Melyik hiányzik? (j vagy ly) Group sort
j - ly kvíz
j - ly kvíz Quiz
Mondatalkotás szavakból
Mondatalkotás szavakból Unjumble
Találd meg a mondatba illő toldalékos szavakat!
Találd meg a mondatba illő toldalékos szavakat! Missing word
-t toldalékos szavak
-t toldalékos szavak True or false
Igeragozás
Igeragozás Random wheel
Névmások
Névmások Group sort
Főnév vagy ige?
Főnév vagy ige? Group sort
Alkoss mondatokat!
Alkoss mondatokat! Match up
Igekötős ige
Igekötős ige Whack-a-mole
szövegértés- kötőszavak
szövegértés- kötőszavak Missing word
Igekötős igék
Igekötős igék Quiz
hasonulás
hasonulás Group sort
Kijelentő vagy kérdő mondat?
Kijelentő vagy kérdő mondat? Quiz
Betűrend
Betűrend Unjumble
számnév fajtái
számnév fajtái Group sort
Melléknév
Melléknév Quiz
by
-ba, -be toldalék
-ba, -be toldalék Airplane
Személyes névmás
Személyes névmás Whack-a-mole
Felszólítò mòd helyesírás
Felszólítò mòd helyesírás Quiz
Hangalak és jelentés viszonya
Hangalak és jelentés viszonya Group sort
Igenév gyakorlása
Igenév gyakorlása Group sort
igekötős igék
igekötős igék Group sort
szókereső igék
szókereső igék Wordsearch
Tulajdonnevek helyesírása - kvíz
Tulajdonnevek helyesírása - kvíz Quiz
Igeidők gyakorlása-csoportosítás
Igeidők gyakorlása-csoportosítás Group sort
Restore auto-saved: ?