1) Quin és el doble de 8? a) 16 b) 17 c) 26 d) 36 2) Quin és el doble de 16? a) 26 b) 32 c) 320 d) 42 3) Quin és el doble de 32? a) 2 b) 640 c) 65 d) 64 4) Quin és el doble de 12? a) 22 b) 24 c) 102 d) 25 5) És veritat que els resultats de la taula del 4 són el doble que els resultats de la taula del 2? a) Sí b) No c) No ho tinc clar... 6) És veritat que les resultats de la taula del 8 són el doble que els resultats de la taula del 4? a) De cap manera b) Evidentement c) Impossible 7) Si 2 vegades 9 són 18, quant serán 4 vegades 9? a) Molt b) 36 c) 28 d) 32 8) Si 4 vegades 6 són 24, quant serà 8 vegades 6? a) Un nombre massa gran b) 49 c) 48 d) 47 9) Podem dir que els resultats de la taula del 4 són la meitat dels resultats de la taula del 8? a) Sí b) No c) Podem però no sé si és cert 10) Cert o fals: Els resultats de la taula del 2 són la meitat dels resultats de la taula del 4 a) Cert b) Fals

Tabla de clasificación

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?