1) A quin regne pertanyen les algues? a) Al dels bacteris. b) Al dels protoctists. c) Al de les plantes. 2) Quin grup o grups de vertebrats respiren tota la vida mitjançant brànquies? a) Els peixos. b) Els amfibis. c) Els peixos i els amfibis. 3) En quin grup d’invertebrats s’inclouen els insectes? a) En els equinoderms. b) En els mol·luscos. c) En els artròpodes. 4) Les molses i les falgueres presenten… a) espores. b) llavors. c) sorus. 5) Hi ha dos grups de plantes amb flors: a) Les espores i les llavors b) Les molses i les falgueres c) Les gimnospermes i les angiospermes 6) Són aquàtiques i viuen fixes al fons. Què són? a) Els mol·luscos b) Les esponges c) Les meduses 7) El caragol i la papallona són animals... a) Ovípars b) Vivípars c) Remugants 8) A més de saba elaborada, durant la fotosíntesis les plantes produeixen... a) Diòxid de carboni b) Aigua i sals minerals c) Oxigen 9) Són ovípars i tenen la pell coberta d'escates. Què són? a) Rèptils b) Mamífers c) Ocells 10) Les plantes amb flor es reprodueixen mitjançant..... a) Espores b) Sorus c) Llavors.

La classificació dels éssers vius

Tabla de clasificación

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?