1) La meva amiga llegeix un llibre a) amiga b) llegeix c) llibre 2) Els alumnes saben la lliçó molt bé a) saben b) alumnes c) lliçó 3) El jersei arribarà amb una mica de retard a) retard b) jersei c) arribarà 4) El gos bordava molt fort per espantar el lladre a) gos b) bordava c) fort 5) El mecànic rentarà el cotxe demà al matí a) mecànic b) cotxe c) rentarà 6) El jardiner talla les branques que sobren a) talla b) branques c) jardiner 7) Els i les alumnes fan el treball molt concentrat a) treball b) fan c) alumnes 8) Els meus amics van marxar molt tard de la festa a) amics b) tard c) van marxar 9) La pel·lícula començarà en 10 minuts! a) començarà b) minuts c) pel·lícula 10) En Marc està malalt a) malalt b) Marc c) està 11) La taula del menjador és de fusta antiga a) menjador b) és c) antiga 12) Aquest anell sembla d'or! a) aquest b) anell c) sembla

Selecciona el verb de les següents oracions

Tema

Fuentes

Opciones

Tabla de clasificación

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?