ME-DI-CO, DU-RAZ-NO, DA-MAS-CO, SAN-DI-A, DUEN-DE, DIA-MAN-TE, DEL-FIN, DO-LOR, DIEN-TES, DA-DO, DU-CHA, DOS, DO-RA-DO, CAN-DA-DO, DO-MI-NO,

Memorice Fonema /D/ largo

Tema

Opciones

Tabla de clasificación

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?