Cree mejores lecciones de forma más rápida
1) Sva živa bića a) proizvode hranu. b) dišu. c) proizvode kisik. 2) Priroda je a) dio okoliša koji je stvorio čovjek b) dio okoliša koji nije stvorio čovjek c) dio okoliša koji su stvorile biljke 3) Kako dijelimo prirodu? a) na biljke i životinje b) na tlo i vodu c) na živu i neživu 4) Koje su osobine svih živih bića? a) rađaju se, rastu, razmnožavaju, hrane, dišu i umiru. b) hodaju i trče c) trebaju kisik, vodu i toplinu 5) Što čini neživu prirodu? a) biljke i životinje b) stijene, voda, tlo, ... c) čovjek 6) Biljke cvjetnjače su a) biljke koje cvjetaju b) biljke koje dišu c) biljke koje proizvode hranu 7) Koje su biljke najrasprostranjenije? a) biljke koje daju plod b) biljke koje cvjetaju c) voćke 8) Koji su dijelovi biljke? a) korijen, list, stabljika, cvijet b) korijen, list, stabljika, cvijet, sjeme c) korijen, list, stabljika, cvijet, plod 9) Čemu služi korijen? a) učvršćuje biljku za tlo b) drži biljku uspravnom c) iz njega nastaje plod d) proizvodi hranu e) za razmnožavanje 10) Čemu služi plod? a) učvršćuje biljku za tlo b) drži biljku uspravnom c) sadrži sjemenke iz kojih izrasta nova biljka d) proizvodi hranu e) za razmnožavanje 11) Čemu služi stabljika? a) učvršćuje biljku za tlo b) drži biljku uspravnom c) iz nje nastaje plod d) proizvodi hranu e) za razmnožavanje 12) Čemu služi cvijet? a) učvršćuje biljku za tlo b) drži biljku uspravnom c) hrani biljku d) proizvodi hranu e) za razmnožavanje 13) Čemu služi list? a) učvršćuje biljku za tlo b) drži biljku uspravnom c) iz njega nastaje plod d) proizvodi hranu e) za razmnožavanje 14) Tko proizvodi hranu za sva živa bića? a) životinje b) biljke c) čovjek 15) Čime se hrane mesojedi? a) drugim životinjama b) malim životinjama c) biljkama 16) Svejedi su a) medvjed, miš, svinja b) orao, vuk, mačka c) zec, jelen, koza 17) Zašto ljudi drže domaće životinje? a) radi zabave b) radi društva c) radi koristi 18) Hranjive tvari dospijevaju ponovo u tlo kroz a) umjetna gnojiva b) izmet i ostatke uginulih životinja i uvenulih biljaka c) kišu 19) Divlje životinje su a) mačka i pas b) jelen i svinja c) vuk i divlja svinja

Biljke i životinje-4.raz (OŠ)

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos