Cree mejores lecciones de forma más rápida
Zašto nastaje smjena dana i noći?, Šta je Sunce?, Nabroj stanja vode?, Šta je atmosfera?, Šta je barometar?, Šta je termometar?, Šta je vjetar?, Nabroj vjetrove po brzini kretnja?, Šta se dešava s tijelima pri zagrijavanju?, Šta se dešava sa tijelima pri hlađenju?, Po čemu se razlikuju biljke?, Kako dijelimo biljke po dužini života?, Nabroj dijelove biljke?, Šta je korijen, a šta stablo?, Za šta služi list biljke?, Šta je cvijet, a šta plod biljke?, Zašto kažemo da je čovjek prirodno biće?, Zašto kažemo da je čovjek društveno biće?, Zašto kažemo da je čovjek misaono biće?, Šta su organi?, Šta su sitemi organa?, Šta je čovjekov organizam?, Nabroj sisteme organa?, Šta čini sistem organa za kretanje?, Šta čini sitem organa za varenje?, Šta čini nervni sistem?, Šta čini sistem organa za disanje?, Šta čini sistem čulnih organa?, Nabroj glavne dijelove tijela., Šta je priroda?, Šta spada u živu, a šta u neživu prirodu?, Koje su osobine živih bića?, Šta je tvar ili materija?, Šta su prirodna tijela? Nabroj., Šta su vještačka tijela? Nabroj., Kaži nešto o jeseni., Ispričaj nešto o zimi. , Zašto nastaje smjena godišnjih doba?, Šta je to prošlost? , Šta je sadašnjost?, Šta je budućnost?, Koje padavine poznaješ?, Šta je to decenija, šta stoljeće a šta milenij?, Šta je magla?, Šta je grad?, Šta je inje, a šta rosa?, Brežuljke, brda i planine jednim imenom možemo nazvati _______________?, Šta su nizije? , Šta su to doline i kotline?.

Tabla de clasificación

Rueda del azar es una plantilla abierta. No genera puntuaciones para una tabla de clasificación.

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos