havaici asliye - temel ihtiyaçlar, infak - sahip olduğu mallardan Allah ın emrettiği gibi harcama yapılması, öşür - Toprak ürünlerinden alınan zekâta denir., nisap - dinen yeterli zenginlik ölçüsü ,miktarı, merhamet - acıma duygusu, sadakaicariye - kesintisiz sadaka , medyen - ticaret yolları üzerine kurulmuş önemli bir şehirdir, Hz. Şuayb - medyen halkına gönderilen peygamber, maun - yardım zekat anlamına gelir , 107, sure 7 ayettir, riya - işlerinde ve davranışlarında gösteriş yapmak, zekat - Zengin müslümanların yılda bir kez mallarından veya parasından belli bir kısmını Allah için vermesidir, sadaka - (Maddi ve manevi iyilik), fitre - ramazan ayında verilen vacib sadakaya denir, vakıf - toplumun kullanımına verilen hayır kurumuna denir., ensar - Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara denir., mahacir - : Mekke’den Medine’ye göç eden Mekkeli Müslümanlara denir,

din kültürü 2, ünite

Tema

Opciones

Tabla de clasificación

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?