make backups of your files - robić kopię zapasową plików, forward an email - przesłać dalej email, install apps - instalować aplikacje, log in - zalogować się, log out - wylogować się, do searches - wyszukiwać , download videos - pobierać filmy, enter your password - wprowadzać hasło, forget your password - zapomnieć hasło, save you work - zapisać swoją pracę, upload videos - przesyłać filmy, check - sprawdzić, delete - kasować,

Tema

Opciones

Tabla de clasificación

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?