Mamiferos - Son os que nacen do ventre da nai e teñen columna vertebral., Peixes - Son os que nacen de ovos, teñen aletas e escamas., Aves - Son os que nacen de ovos e teñen ás., Anfibios - Son os que nacen de ovos e sofren unha metamorfose., Réptiles - Nacen de ovos e arrástranse polo chan.,

Tabla de clasificación

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?