Cree mejores lecciones de forma más rápida
19 grudnia: Wiek Oskara – 10 lat, Zdobyte doświadczenie: nauczył się manipulować innym, Sentencja/aforyzm: Zawsze jest jakieś rozwiązanie, zawsze jest gdzieś worek mąki., Prośba do Boga: prośba o spotkanie duchowe. ,

Oskar i pani Róża od 19 do 26 grudnia

Tabla de clasificación

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos